Wennen op school

Alle kinderen, die staan ingeschreven bij ons op school en nog vier jaar moeten worden, mogen eerst komen wennen. Wij zullen ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag van uw kind bellen om met u af te spreken op welke vijf ochtenden (tot 11.45 uur) uw kind mag komen wennen. Op die manier zijn kinderen al een beetje gewend aan de school, de juf en 
de kinderen in de klas. U bent niet verplicht om gebruik te maken van (alle) wenmomenten, maar uit ervaring weten we dat dit goed is voor het wenproces op school. De jongste kleuters starten als zij 4 jaar zijn veelal met een wenperiode. Ze bouwen hun schooltijd langzaam op naar een volledige schoolweek.