Missie en visie

FLUITEND NAAR SCHOOL!
De Zandheuvel is een openbare school die streeft dat kinderen zich veilig en gelukkig kunnen voelen en dat iedereen zich welkom voelt. Als kinderen zich veilig voelen en zij gezien worden, gaan zij fluitend naar school en kunnen zij optimaal tot leren komen en zich verder ontwikkelen.

HOE MEER JE WEET HOE MEER JE KAN LEREN
Onze leerlingen hebben een leerkracht die:
  • weet dat kennis vooraf gaat aan het aanleren van vaardigheden;
  • de mogelijkheden biedt alles te kunnen leren in veiligheid en vertrouwen;
  • ze uitdaagt tot een actieve werkhouding om tot leren te komen;
  • hoge verwachtingen stelt;
  • kinderen helpt hun zelfstandigheid te ontwikkelen;
  • eigenaarschap van de kinderen bevordert en de kinderen leert verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces;
  • belang hecht aan de onderlinge samenwerking tussen leerlingen, leerkracht en ouders.

Klik hier voor onze folder.