Onderwijs in groep 1/2

Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen komen. De kinderen hangen hun jas en tas zelf aan de kapstok, zo weten zij ook hun spullen zelf terug te vinden. We beginnen ’s morgens in de kring. Met elkaar bekijken we welke dag het is en wat we die dag gaan doen. In de kring vinden kringactiviteiten plaats. Denk daarbij aan voorlezen, taal- en rekenactiviteiten, muziek, drama, Engels enzovoort. Uiteraard besteden we aandacht aan onderwerpen waar de kinderen zelf mee komen. De belevingswereld van een kleuter is immers groot.
Na de kring is het tijd om te starten met de speelwerkles. De kinderen en de leerkracht kiezen op het keuzebord waar er wordt gespeeld of gewerkt. Ieder kind heeft hiervoor zijn of haar eigen planbordkaartje. De kinderen kunnen spelen in de diverse hoeken, zoals bouwhoek, huishoek, leeshoek, rekenhoek, letterhoek, schrijfhoek, poppenhuis, zand- /watertafel, verfbord. Ze kunnen aan de slag met gezelschapsspelletjes, spelmateriaal, puzzels, bouwen met verschillende bouwmaterialen of ze gaan knutselen, tekenen of verven. Tijdens de speelwerkles loopt de leerkracht door de klas en zal dus regelmatig bij de kinderen langskomen. Er wordt tijd vrij gemaakt om extra begeleiding in de klas te geven aan kinderen die extra ondersteuning of verdieping nodig hebben. Dit wordt gedaan in de zogenaamde kleine kring. De overige kinderen leren op dat moment om te gaan met uitgestelde aandacht. Op deze manier leren de kinderen om vragen of kleine probleempjes zelf of met elkaar op te lossen en geeft het de leerkracht ruimte om een groepje verlengde instructie of extra uitdaging aan te bieden.
 Om 10.15 uur eten en drinken we in de kring. Na het eten en drinken gaan de kinderen gymmen of buitenspelen. Na het gymmen of buitenspelen vindt er weer een kringactiviteit plaats.
Om 12.00 uur gaan de kinderen lunchen. Na de lunch starten we vanuit de kring met een reken- taalactiviteit. Daarna kiezen de kinderen uit de kasten en wordt er gewerkt met ontwikkelingsmateriaal.