Openbaar onderwijs

Openbaar Onderwijs
Op onze openbare school is iedereen welkom. Uw eigen maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond hoort bij u en bij ons mag u zijn wie u bent. We hebben geen levensbeschouwelijke achtergrond en verplichten u dus ook niet om u aan te passen. Op school creëren wij een omgeving waar iedereen begrip heeft voor de verschillen die er zijn tussen mensen onderling en zijn we nieuwsgierig naar elkaar.