Klachtenregeling

Onze school doet er alles aan om een goede relatie te onderhouden met ouders en leerlingen. Toch kan het zijn dat je het niet eens bent met iets dat op school gebeurt of een situatie als onveilig ervaart. Het is belangrijk dat ouders of de leerling dit aangeven bij de leerkracht, hij of zij staat in de meeste gevallen het dichtst bij de oplossing. Kun je het probleem niet bespreken met de leerkracht, neem dan contact op met de clusterdirectie.

Interne vertrouwenspersoon

Als je niet precies weet wat je het beste kan doen of geen gesprek met de directie wil, neem dan contact op met de interne vertrouwenspersoon van de school. Dit gesprek is strikt vertrouwelijk en hij of zij geeft aan welke stappen gezet kunnen worden. Onze interne vertrouwenspersoon is Toby Riksen

De externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon ondersteunt ons bestuur en de scholen bij de behandeling van problemen en klachten die te maken hebben met ongewenst gedrag en machtsmisbruik.
De externe vertrouwenspersoon is ondergebracht bij een externe organisatie, de CED-groep.
Onze contactpersoon is Angela Groen- Vendrig.
Haar e-mailadres is: evp@cedgroep.nl
Telefoon: 010-4071993

Zijn bovenstaande stappen niet toereikend, dan kan contact opgenomen worden met het bestuur van O2A5. Zo nodig wordt er een klacht ingediend. De klachtenregeling vindt u hier: klachtenregeling. Het bestuur kan de klacht zelf afhandelen of ervoor kiezen om een onafhankelijk vertrouwenspersoon als aanspreekpunt bij klachten in te schakelen. Ook kan worden doorverwezen naar de klachtencommissie.