Ouderraad

De stichting ouderraad obs de Zandheuvel (OR) is een zelfstandige stichting en wordt gekozen uit en door de ouders.
De OR is actief betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten en heeft hiervoor regelmatig overleg met de school en haar teamleden. De OR beheert de rekeningen van de ouderbijdrage en die van de schooluitjes.

Hebt u een vraag, een opmerking, suggestie of een klacht? We horen het graag van u.
U kunt de OR bereiken via or@obsdezandheuvel.nl of via één van onze leden en/of het schoolteam.